Przeprowadzamy analizy Kamerą Termowizyjną profesjonalnymi sprzętem marki TESTO, FLIR oraz BOSCH. Udostępniamy fotografie zrobione Kamerą Termowizyjną. Pomagamy w wykryciu wszelkich anomalii możliwych do obejrzenia tą metodą: 

  • lokalizowanie nieszczelności w budynkach- okna, drzwi, dachy oraz innych elementy budowli
  • ustalenie mostków termicznych / energetycznych i wad izolacji
  • lokalizowanie wilgoci w murach oraz próba ustalenia pochodzenia problemu
  • pomiar punktu rosy- miejsca wrażliwe na skraplanie wilgoci i powstawanie grzyba
  • próba wykrycia pękniętych rur - nie zawsze jest to możliwe ponieważ różnica temperatury poszukiwanego czynnika (wody) a muru może być słabo widoczna
  • wykrywanie przegranych instalacji elektrycznych w budynkach oraz urządzeniach
  • analiza pracy silników pod kątem przegrzewających się elementów w tym np. łożysk

Wykrywanie zawilgoceń, mostków termicznych, przemarzania:

Zawilgocenie jest jednym z częściej występujących źródeł uszkodzeń budynków. Przenikanie powietrza może wytwarzać zawilgocenie wewnątrz ścian, podłóg, czy sufitów. Zawilgocona izolacja schnie bardzo powoli i staje się siedliskiem pleśni i grzybów. Skanowanie kamer termowizyjnych może zlokalizować wilgoć stanowiącą środowisko w której rozwija się pleśń. Nawet wyczuwając jej zapach, nie sposób znaleźć miejsca gdzie powstaje. Przegląd w podczerwieni pozwala ustalić, gdzie znajdują się zawilgocone miejsca, w których może rozwijać się pleśń, prowadząc do problemów zdrowotnych. 

Inne zastosowania termowizji obejmują lokalizację mostków termicznych, czyli miejsc ucieczki energii z budynku. Mostek termiczny jest obszarem w którym przekrój budynku ma mniejszy opór cieplny. Jego powstanie jest uwarunkowane względami technologicznymi. Typowymi skutkami działania mostków termicznych są: 

  • Obniżenie się temperatury we wnętrzu. W najgorszych wypadkach może to spowodować zawilgocenie, zwłaszcza w rogach.
  • Znacznie wyższe straty ciepła.
  • Chłodniejsze obszary w budynkach.

Informacje dodatkowe na naszej stronie www.termowizor.pl

NAGRZEWNICE
DEZYNFEKCJA
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie