Jak długo trzeba osuszać aby osuszyć?

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to błędnie postawione pytanie. Jenak należy odróżnić proces osuszania od całkowitego, dokładnego osuszenia. Przez właściwe osuszenie należy rozumieć doprowadzenie do prawidłowych znormalizowanych poziomów wilgotności zarówno materiałów budowlanych jak i powietrza. Dla przykładu normy budowlane określają:

  • prawidłową wilgotność pomieszczeń na przedział miedzy 45% a 60 %
  • prawidłową wilgotność posadzki czy ścian na 2%

Zgodnie z powyższym podczas pierwszego kontaktu z klientem spotykamy się z kilkoma rodzajami zapytań:

  1. W jakiej cenie wypożyczę osuszacze na 2-3 dni?
  2. Jak długo będzie trzeba osuszać?
  3. Jaka jest wydajność naszych osuszaczy?

Na pierwsze z tych pytań można odpowiedzieć jednoznacznie, że nie ma na świecie tak wydajnych osuszaczy aby osuszyły cokolwiek w dwa dni. Ponieważ nie tylko wydajność sprzętu ma znaczenie ale również warunki panujące w miejscu osuszania. Natomiast na drugie pozornie proste pytanie- “jak długo będzie trzeba osuszać?” niestety nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Nie można bowiem dokładnie wyliczyć ilości dni osuszania. Oczywiście znając dokładnie wszystkie czynniki można w przybliżeniu określić czas osuszania. Jednak musiały by wówczas panować warunki idealnie jednoznaczne i niezmienne w całej objętości materiału oraz otaczających go warunków aby podstawić je do wzoru. W uproszczeniu mury i posadzki podczas osuszania oddają wilgoć, którą absorbują osuszacze. Wilgoć skraplana jest w osuszaczach do postaci wody i zbierana w zbiornikach. Wobec tego na czas osuszania mają wpływ:

  • warunki panujące w pomieszczeniach w tym temperatura oraz wilgotność (efekt sauny)
  • temperatura murów i posadzek co ma wpływ na stopień odparowania wilgoci
  • warunki atmosferyczne na zewnątrz budynku
  • rodzaj materiałów budowlanych zastosowanych w budynku
  • grubość i struktura muru

Natomiast na trzecie pytanie można odpowiedzieć jedynie cytując tabliczkę znamionową osuszacza. Ponieważ zgodnie z powyższym sama informacja, że osuszacz zbiera 60 L / dobę nie ma przełożenia na faktyczny odbiór wilgoci. Oczywiście wydajność osuszacza ma znaczenie, jednak faktyczny czas osuszania jest sumą wszystkich wymienionych w artykule czynników.

Z naszej praktyki możemy powiedzieć, że standardowo osuszacz powinien zbierać jeden zbiornik własny wody podczas 24 godzin osuszania (osuszacze w zależności od wydajności posiadają zbiorniki np 15 L). Taka ilość wody zbierana jest w najczęściej panujących warunkach oraz średnim stopniu odparowania. Natomiast notowaliśmy przypadki kiedy klient zbierał nawet 6 zbiorników wody na dobę! Jednak w tym przypadku w pomieszczeniach panowały warunki wręcz sauny.

Należy mieć na uwadze, że proces osuszania przebiega stopniowo i mokre ściany oddają wilgoć do otaczającego powietrza. Osuszacze odbierają wilgoć z powietrza i suche powietrze ponownie odbiera wilgoć ze ścian. Niekiedy  przez wymienione wyżej czynniki nawet najbardziej mokra ściana słabo oddaje wilgoć. Wówczas nawet najbardziej wydajne “potężne” osuszacze zbiorą ledwo 5 L /na dobę!